60'erne - opturen
På egne ben
I krisefyldt farvand
GT - ruten til kollaps
Andre Viking Nordturist historier
Chauffør udflugt
Lidt ekstra materiale om VN

VIKING Nordturist - efter krigen og sammen med alle de andre

Selvom flere danske rejsebureauer allerede før krigen arrangerede rejser til kendte rejsemål i Europa, var det først i starten af 50’erne, at der kom rigtigt gang i salget af rejser til udlandet.
De første år, var det formentlig nysgerrigheden som drev de fleste. Man ville se de steder, som man havde lært at kende under krigen, men også trangen til at opleve nye og uspolerede rejsemål, var et stort ønske efter krigen, hvor rejselysten i mere end 10 år havde været begrænset. Omkring 1950 tillod besættelsesstyrkerne i Tyskland igen buskørsel gennem de besatte zoner, så nu var der fri bane mod nye oplevelser.
I 1950 arrangerede Tjæreborg præsten Eilif Krogager derfor den første tur mod Spanske strande. Turen gav startskuddet til etableringen af Nordisk Bustrafik i 1951, den virksomhed som få år senere blev kendt som Tjæreborg Rejser. Her kom der ret hurtigt damp på kedlerne, og allerede i 1955 kunne Tjæreborg Rejser tilbyde busture til Paris, Østrig, Rhinen og Spanien.
Flere andre steder, især i Jylland og på Fyn var vognmænd og taxiselskaber i gang med at etablere sig som rejsearrangører. En af de mere kendte var Gislev Rejser på Fyn, men også jyder som Nilles i Vendsyssel, var i gang med at arrangere busture sydpå. Ude på Sjælland var der også grøde i busrejserne. Hos Funch’s turisttrafik (Birket Turistfart) var man også klar til at køre mod udlandet.  
I København var De Forenede nogle af de første med busrejser, men også en gammel kending fra Åbenrå, Sønderjyden begyndte at spille en rolle som busrejsearrangør i København. De blev bl.a. kunde hos Lyngby Turistfart, hos hvem de år efter år lejede bus kapacitet, et forhold som fortsatte gennem de næste 40 år.
Viking Nordturist – Københavnernes bureau
De første rigtige annoncer som bærer Viking Nordturist navn ser ud til at dukke op i midten af 30’erne.
Bureauet har til starten til huse på adressen Voldgade 20, og vælger skiftevis at navngive bureauet Viking Nordturist eller Nordturist. 
Bureauet tilbyder rejser til såvel Jugoslavien, Italien, Harzen, Rhinen og Bayern, og som nævnt under førkrigs afsnittet er mange af rejserne kombineret med togrejser frem til et centralt udgangspunkt for selve busrejsen.
På et tidspunkt kort før eller lige efter krigen flytter bureauet til Helgolandsgade 2. Adressen som i dag giver husly til en natklub, bliver dog ikke bureauet hjemsted i mange år selvom man 23. april finder denne flotte annonce i PolitikenNoget tyder på, at Paris er blevet super attraktivt på trods af, at Paris forsat lider krigens efterveer. Sjovt nok tilbyder Viking Nordturist både busrejser i Viking Turistvogne til Paris, men også kombinerede fly/busrejser og sidst men ikke mindst særtog til Bastilliedagen, hvor indkvarteringsmulighederne er herberg, den internationale lejr eller hotel.

 

Samme år den 13. juli 1953 finder man denne annonce i dagbladet Politiken

 
 


Selvom mange bureauer er dukket op på markedet i starten af 50’erne, bryster Viking Nordturist sig af, at de ’har flere Pariserrejser end samtlige Bureauer tilsammen. Tyskland er efter krigen blevet delt, og interessant er det, at Goslar ikke er bureauets destination i Harzen.
Det er til gengæld Bad Harzburg kun få km fra den russisk besatte zone. Hvorfor det ikke er Goslar som er rejsemålet kan der jo gættes på, men underligt er det, da Goslar i 50’er på ingen havde lidt stor skade under krigen. Men måske havde Bad Harzburg en mere kuragtig klang og udstrålede dermed luksus over for kunderne.

Konkurrencen var skarp i 50’erne. Dagbladene fyldes med annoncer for store og små rejsebureauer, som alle tilbyder en række oplevelser i Europa. Bemærkelsesværdigt er det, at Danmark kun sjældent ses i reklamerne, men måske er det et udtryk for udlængslen efter krigen, og nogle efterkrigsår med afsavn og smalhals på mange fronter.Et af de store rejsebureauer og dermed konkurrent til Viking Nordturist var De Forenede Rejsebureauer. De opbyggede en ret stor og fast kundekreds, og var et af de mange bureauer som relativt hurtigt fik etableret sig i Østrig efter krigen. I denne annonce fra 1955 i Politiken fås Tyrol rejsen både som busrejse og som togrejse.
 
Andre mindre bureauer forsøgte sig også med busrejser til Tyrol. Her en lille annonce fra Trapps Turist Trafik hvor den moderne turistbus har første parket i annoncen i Ekstra Bladet sommeren 1952

Der må have været krig på kniven mellem rejsebureauerne i starten af 50’erne, og der er ingen tvivl om, at Vikings Nordturists ledelse, har været forarget over de avancer som enkelte i branchen havde på rejser. I en annonce den 4. april 1954, tager Viking Nordturist det store skyts i brug, når rejserne skal sælges.


Annoncen reklamerer for præsentation af bureauets 7 nye Pullman vogne, og at nettofortjenesten på rejserne kun er 2,8% så der bruges maksimalt på at højne kvaliteten i rejserne.

Køb af 7 Pullman vogne i 1954 må være lidt af en bedrift, som de fleste andre bureauer ikke har kunnet matche. Dette må i øvrigt være startskuddet på Vikings forkærlighed for selv at have en stor flåde af luksus turistbusser. Luksusbusser blev nemlig i mange år synonym med Viking Nordturist i hele bureauets levetid, og fyldte i mange år flere af de første sider i kataloget. Desværre er der ingen billeder af disse Pullman busser i bureauets annoncer, så hvordan de så ud, må indtil videre henstå i det uvisse.
Som det fremgår af annoncen er bureauet flyttet over Vesterbrogade til nummer 6, omtrent der hvor Steno Apoteket ligger i dag. Det er i øvrigt tankevækkende, at bureauets tidlige år, ligger kun få meter fra adressen i Vester Farimagsgade (Buen) som husede bureauet i dets sidste år.
Sommeren 1954, har givet vis været et stort år for Viking Nordturist. En placering på den meget centrale adresse over for Hovedbanegården i København, og 7 egne busser antyder, at der har været en stor egenproduktion af rejser.
Den 20. Juni samme år, kan man f.eks. læse i en annonce, at der i sommerkataloget tilbydes 150 rejser, samt at bureauet nu er blevet medlem af ’Dansk Rejsebureauforbund’.

Læg i øvrigt mærke til bureauets annoncestil, som forblev næsten uændret de næste 40 år.
Prismæssigt ser det ud som om, at konkurrencen, udbuddet og den lave avance betyder billigere rejser. Hvor en rejse i 30’erne kostede mellem 800 og 1000 kr. i døgnet omregnet til vore dages priser, koster en uge i Harzen nu mindre end 700 Kr. i døgnet.
Det er i øvrigt interessant, at rejsen til Italien fortsat udbydes som en kombineret tog og bus rejse, selvom bussernes komfort er blevet væsentligt bedre. Det var forsat et gennemgående træk hos flere bureauer at kombinere transportmidlerne i disse år.
Eksempelvis tilbyder Lili’s rejser i Knabrostræde samme år rejser til Italien med bus, hvor udrejsen til Como fortages med tog, og hvor resten af rejsen gennemføres i bus.

Det er i øvrigt et koncept som især Riis rejser har genoptaget de senere år. De tilbyder nu udrejse med fly til destinationer i sydeuropa, hvor en af Riis egne busser så venter, for at køre gæster til hotellet og ud på de mange spændende udflugter. De mange rejsevante gæster slipper så for turen ned gennem Tyskland og udsigten til Lüneburger Heide for måske 20. gang i deres liv.

Den store produktion af rejser i disse år, betyder også at behovet for rejseleder eller turistførere som de også hed dengang, øgedes markant. Tidligere var mange af rejselederne arkitekter som havde en forkærlighed for at se på bygninger i de mange europæiske storbyer, men også mange skolelærere havde et bijob som turistfører. De var godt alment uddannede og havde et stort kendskab til europæisk historie, samtidigt med at de ofte kunne et eller flere fremmedsprog.

På daværende tidspunkt har det været afgørende for en vellykket rejse, at man kunne tale det lokale sprog, idet det ikke var normalt, at f.eks. borgerne i Tyskland kunne tale andet end tysk. Først i slutningen af forrige århundrede, blev engelsk aksepteret i brede kredse i Tyskland, som i øvrigt fortsat eftersynkroniserer udenlandske serier og spillefilm, idet der fortsat er mange som ikke kan engelsk.
Omkring 1955 indleder Johs. Hansen et samarbejde med det københavnske bureau Lichtenstein for at få arbejde til sine turistvogne. Den primære årsag er, at rejserne ikke længere kun går fra København og bælterne og med udrejse fra Padborg, hvilket i mange år beskæftigede mange sønderjyske vognmænd. Nu går rejserne også vi Gedser – Grossenbrode som åbne for trafik i 1951.
Behovet for turistkørsel i København er derfor stort, så her kunne de mange biler fra Sønderjyden tjene penge. Kort efter køber Johs. og hans sønner ejeren af Lichenstein ud, og sønnen Eigil bliver daglig leder af bureauet. Johs. Hansen 2. søn Leif bliver også en del af bureauets personale indtil han i slutningen af 50’erne køber Viking Nordturist af Schmidts Turisttrafik som nogle få år tidligere havde overtaget bureauet.

I første omgang beskæftiger Viking Nordturist i den næste periode sig primært med turistkørsel fra andre bureauer, og naturligvis med familiens bureau Sønderjyden / Lichtenstein som største kunde.
Som nævnt er behovet for busser og rejseledere stigende i disse år, idet markedet oplever en gigantisk optur. Sønderjyden og Viking Nordturist må også har erkendt denne mangel på uddannede rejseledere, for nogle år senere i 1959, finder vi følgende annoncer i Politiken
Læg iøvrigt mærke til, at bureauet nu er flyttet endnu engang. Denne gang er adressen Vester Farimagsgade 1-3, præcist samme adresse som mange år senere kommer til at huse bureauet.

Førstelærer Mathiesen og Pastor Eilif Krogager 


I Jylland havde rejselysten også meldt sig i disse år. Almindelig dansk Turisttjeneste med førstelærer Mathiesen tilbyder nu rejser til Italien, Spanien og Østrig, og denne annonce dukker op i dagbladet Politiken. Spændende er det, at rejselederne er navngivet i annoncen.

Ud over førstelæreren, så er kaptajn Mikkelsen fra Næsted, kommuneleder Ingwersen og ikke mindst Pastor Eilif Krogager indrulleret som rejseledere på førstelærerens rejser.
Dette har formentlig giver pastor Krogager blod på tanden, og som nævnt etablerer han Nordisk Bustrafik A/S i 1950, senere kendt som Tjæreborg Rejser. I denne annonce fra marts 1956 er udbuddet er rejser ganske omfattende og man kan se at telefonnummeret fortsat er Tjæreborg central nr. 41
Tjæreborg Rejser bliver hurtigt en af de store og især jyske spillere på busrejse markedet, og udvikler dansk charter til noget meget stort og enestående i europa. En model som bliver efterlignet i hele nordeuropa gennem 60’erne og 70’erne.


Fortsæt turen her
Forside   |  Viking Nordturist - før krigen   |  Viking Nordturist   |  Sønderjyden   |  Amanda Rejser   |  Amager Rejser   |  Rejsekongen   |  Andre historier   |  Setra historiebog   |  Billedgalleri   |  Hjælp ! Om ! Tak !