60'erne - opturen
På egne ben
I krisefyldt farvand
GT - ruten til kollaps
Andre Viking Nordturist historier
Chauffør udflugt
Lidt ekstra materiale om VN
For Gedser Travemünde ruten ville en lukning af bureauet være en sand katastrofe, idet der her var tale om deres klart største enkeltkunde. Men hvad der præcist fører til, at netop Gedser – Travemünde ruten overtager Viking Nordturist den 1/1 1986, er ikke helt klart.


Måske har Leif L Hansen allerede gættet, at busrejsernes fremtid ville 
blive svær og trang, eller også forsøgte han bare at aflevere selskabet i de bedste hænder, så det kunne drives videre af dets største samarbejdspartner. En familieoverdragelse kunne jo desværre ikke komme på tale.

For at overgangen skulle være i gode hænder ansætter GT-Linien dog
Leif L Hansen som konsulent i Viking Nordturist for en periode på op til 2 år.

Overdragelsen af Viking Nordturist til rederiet sker formelt en kold januar dag på kajen i Travemünde. Her overdrager Leif L. Hansen formelt nøglerne til en af luksusbusserne til direktøren for GT Ruten.
Meget betegnende for rutens økonomiske situation og måske som et varsel for fremtiden, foretages netop denne specielle overfart med et indchartret skib ’Bolette’. Skibet fik kun 3 måneder på ruten før et billigere erstatningsskib måtte indsættes i stedet for "Bolette"
På turen tilbage mod Gedser, filosoferer Leif L Hansen åbenbart over salget under en rundtur på vogndækket. Han betragter undervejs sit navnetræk, som altid og med sirlig skrift var malet på førerdøren på Viking Nordturists busser. En journalist spørger ham hvad der skal stå i stedet - men med et lille suk er er svaret, "at det jo ikke længere hans ansvar, at få det fjernet eller skiftet". 

Med Leif L Hansens salg af bureauet slutter en vigtig rejse epoke i dansk historie, og næsten ubemærket gennem den næste periode, forsvinder den oprindelige sønderjydske forretningsånd fra danmarks største og vigtigste busrejsebureau. I 50 år, har dette "lille" bureau, både i mandskabs- og i fysisk størrelse, med ufortrøden styrke og med kun få justeringer sendt 100.000’vis af glade gæster til hoteller i hele Europa. Hvad enten der har været tale om korte rejser til Jylland og Fyn, rejser gennem det tunge og mørke DDR eller rejser til nye eller kendte mål i Midt- og Sydeuropa var det en kraftpræsstation uden lige, båret af en dreven, snusfornuftig og måske lidt nærrig sønderjyde.Samtidigt med købet af Viking Nordturist skifter Gedser ruten navn til GT Linien, og det er nu færgeselskabtes opgave, at drive både busselskabet med 15 luksusbusser, rejsebureauet med små 30.000 rejsekunder og knap 100.000 endagsrejsende, samt et rederi med to skibe hvor indtjeningen er under konstant pres, idet oliepriserne og færgekøbet i 1981 fortsat tynger økonomien.
Der skal da heller ikke gå mere end et års tid, før den økonomiske sistuation for GT Ruten er så uholdbar, at rederiet går i betalingsstandsning. Selskabet får dog en hjælpende hånd, idet det får lov til at fortsætte driften, indtil rederiet AB Sea Link overtager såvel ruten som datterselskaberne.
Endnu engang må rederiet skifte ham. De velkendte færger med GT Rutens navn dukker nu op rødmalede og med GT LINK i store bogstaver på siden.
Rederiet GT Link fører i disse år en næsten Don Quijote agtig kamp for overlevelse, og satser hele butikken på det toldfrie salg. I dagspressen kan bilisterne se, at de nu kan få bilen og evt campingvognen gratis med GT Link til og fra Tyskland, og rejsebureauerne betaler angiveligt ikke længere (eller fortsat ikke) for bussernes og passagerernes overfart, så indtjeningen må alene komme fra lastbilerne og især fra det toldfri salg ombord.

En periode ser det ud til at gå godt, men det må antages at økonomien fortsat er voldsomt under pres, idet rutens flagskib frasælges til selskabet ASX 10969 A/S hvorefter det via Sea-Link overføres til selskabet GT Link på Bahamas. Kort efter - i 1988 - udchartres skibet i såkaldt bareboat charter til Sally Line for en 5 årig periode. M/F Travemünde vender i øvrigt kortvarigt tilbage mange år senere i charter for Scandlines på ruten mellem Gedser og Rostock.

Hos Viking Nordturist starter det nye ejerskab i første omgang som ’business as usual’. 1987 kataloget udkommer som vanligt i det velkendte A5 format, trykt på Åbenrå Bogtrykkeri, og med forord af direktør Leif L Hansen.
 

 
Udvalget af rejser er fortsat stort, og kunderne hverken ser eller mærker den store forvandling. Men i årene efter sker der nye ting. Første mærkbare ændring er, at Leif L Hansen, kun 61 år gammel, trækker sig tilbage efter mere end et kvart århundrede som ejer og direktør for Viking Nordturist. I den anledning inviterer den nye direktør, Lars Carstensen til reception på SAS Hotel Royal i København

 
 

1987 kataloget bliver også bureauets sidste i det gamle format, for allerede i 1988 har kataloget fået vokseværk og er nu i A4 format. Bemærk også, at Viking Nordturist bussen nu ikke længere er en del af forsiden - måske et indirekte farvel til Leif Hansen, som altid havde busserne som sit varemærke.


 

I forbindelse med etableringen af GT Link og overtagelsen af GT Rutens aktiviteter her i det første år efter købet af Viking Nordturist, kommer en ny direktør på banen. GT’s direktør Tom Bringsværd ansætter nemlig Lars Carstensen til opgaven som ny administrerende direktør for Viking Nordturist A/S.

Tom Bringsværd, som allerede har stor erfaring inden for rederibranchen, har også store planer for GT Link. Han får senere også en feriepark (GT feriepark) i Gedser med ind i koncernen, og sammen med den nye direktør Lars Carstensen lægges der store planer.
De følgende år ændres rejsebureauet også på en del punkter. Den nye ledelse begynder at flirte med salg af krydstogter, ligesom flyrejser kommer på programmet.
’Ferieekspressen’ opfindes og flere gange ugentligt kører den gæster til og fra ferielejligheder i Heiligenhafen. Rigtige skirejser kommer ligeledes på programmet, og ’Ung – Viking’ med hurtigbusser til og fra syden kommer til , angiveligt for at tiltrække nye unge kunder, På samme måde som hos Tjæreborg nogle få år tidligere, begynder bureauet ligeledes at sælge bilferier. Sidst, men ikke mindst, flytter bureauet til den gamle adresse på Vester Farimagsgade 3.
Af bureauets interne kommunikation i slut-firserne aner man, at dagligdagen ikke fungerer helt uden problemer. Forskellige opstramninger foretages i et forsøg på at fastholde budgetter og kvalitet. Og som et tydeligt kvalitetssignal over for kunderne, anskaffes der nu også uniformer til rejselederne. Sammen med de allerede uniformerede chauffører skal de nemlig udstråle kvalitet og tydeligt vise – at her kommer Viking Nordturist og deres gæster.
Hvordan de første budgetår hos Viking Nordturist under GT’s ejerskab har været er ikke helt tydeligt, men bureauets ledelse bryder med et gammel princip i forhold til busparken. Udskiftningstakten neddrosles, og fra 1988 og næsten 4 år frem, anskaffes der ingen nye busser. Flere af de ’gamle’ busser levetidsforlænges og stolene omtrækkes i flere busser. Desuden ser det ud til, at busserne i en periode finansieres ved indgåelse af leasingkontrakter.
I juli 1989 indgår ledelsen en aftale med Roskilde Rejsebureau om produktion og tilrettelæggelse af dets rejser fra og med januar 1990. Rejserne skal fortsat gennemføres af Roskilde Rejsebureau i egne busser og med eget personale, men tilrettelægningen foregår nu hos Viking Nordturist i Vester Farimagsgade.
Roskilde Rejsebureau sparer hermed en række udgifter, og hos Viking Nordturist ser man en chance for at tilføre arbejde og indtægter, for dermed at få gavn af stordrift. Tilsyneladende har Viking Nordturist også et nyere edb-anlæg, så man således kan tilbyde bedre og ikke mindst billigere bookningsfaciliteter.
I efteråret 1989 sker der store ting i Europa. Muren falder i november og dermed forsvinder ’Jerntæppets’ skarpe adskillelse af Øst- og Vesteuropa. En ny verdensorden begynder.
Dette nye og samlede Europa skaber omgående interesse hos Viking Nordturists ledelse og ikke mindst hos GT LINK, ser man nye muligheder. GT LINK sejler fortsat til det gamle Vesteuropa med Travemünde som destination, men ledelsen øjner hurtigt muligheden for også at sejle til havnebyen Rostock, som nu er frit tilgængelig og kun 2 timers sejlads væk fra Gedser.
Allerede i eftersommeren 1990 har man aftalerne med Rostock Havn og myndighederne på plads, og omkring den 15. november 1990 starter man en rute mellem Gedser og Rostock.
Kun 1 uge herefter, den 20.11.1990 udsender GT LINK og Viking Nordturist hver sin pressemeddelelse.
GT Link meddeler, at man allerede fra den 4. Januar 1991 skifter navn og identitet og samtidigt flytter det gamle 3½ timers smertensbarn fra Travemünde til Rostock. Linien skal nu markedsføres som ”Europa Linien" og med to færger vil man opretholde en frekvens med op til 7 dobbeltture i døgnet.
Rederiets ledelse forventer en styrket økonomi på ruten, og for at sikre et godt resultat, sættes færgen ’Travemünde Link” til salg. GT LINK A/S forventer dog, at kunne beskæftige knap 450 ansatte i gennemsnit på den nye rute.
Viking Nordturist meddeler til gengæld, at GT Link A/S pr. 1. januar 1991 har frasolgt alle aktierne i Viking Nordturist til Administrerende Direktør Lars Carstensen som herefter bliver eneejer af bureauet.
Hermed får Lars Carstensen eneansvaret for produktion og salg af omkring 30.000 busrejser samt ca. 70.000 endagsture årligt og dermed en omsætning på 50 millioner kroner. 
På trods af de nye forbedrede sejladsvilkår, bliver de næste år præget af rutens besvær med grundlæggende at få skabt en stabil og ikke mindst sund økonomi. Næsten som et spejlbillede af den økonomiske situation, kniber det med at tilbyde gode og publikumsvenlige færger på ruten.
To færger med skummel fortid indsættes nu på ruten til Rostock.
Den første er M/F Rostock Link. Den blev  bygget i 1975 og havder tidligere sejlet på kanalen men synker i 1982 efter en kollision.
Den indsættes på ruten som rederiets flagskib og suppleres med M/F Falster Link, bygget i 1969. Skibet var søsterskib til Herald of Free Enterprise som i 1987 kuldsejlede efter kun 22 minutters sejlads ud for Zeebrügge. Man havde glemt at lukke bovporten ved udsejling fra havnen, og vogndækket blev hurtigt fyldt med vand, hvorefter skibet med 539 ombordværende kæntrede. 193 personer omkom.  
Alt i alt - en umoderne og kedelig færge, hastigt overmalet i rederiets farver.

Hos Viking Nordturist ser ejerskiftet dog ud til at gå lidt bedre, men for programlæggerne, giver den nye rute gennem det forenede Tyskland også nye udfordringer. Mange køretider og ruter skal ændres i programmet, og nye kaffe og frokoststeder skal findes, og i det gamle østtyskland var det ikke en nem opgave de første år.

På trods af disse mange nye udfordringer bliver 1991 et godt år for Lars Carstensen og Viking Nordturist, selvom foråret byder på ret mange aflysninger og svage belægningsprocenter.  
I april 1992 udgiver Lars Carstensen sit første faste månedsbrev til de ansatte i Viking Nordturist og det er en optimistisk ejer og direktør som underskriver brevet. Budgetterne for 1991 blev overholdt, og der var endog plads til at indfri nogle leasingkontrakter på bureauets busser samtidigt med at bus-tørken var overstået.

Lars Carstensen har nemlig bestilt to nye busser til Viking Nordturist i efteråret 1991, så allerede da nyhedsbrevet udsendes, er en spritny S 228 DT dobbeltdækker samt en S 215 HDH nu en del af busparken, men så er det også 4 år siden, der sidst blev investeret i busser hos Viking Nordturist. Lars Carstensen meddeler dog samtidigt, at busparken nu har sit rette niveau, og at den skal fastholdes på ca. 8-10 stk.
I administrationen må der også have været glæde, idet det i nyhedsbrevet nævnes at de administrative medarbejdere vil få en lønstigning på 2-3 %.
Efter 5 år med stram økonomi, ser der nu ud til at blæse mildere vinde for Viking Nordturist, men en af de gamle dyder er blevet ofret.
Da Viking Nordturist i starten af 80’erne producerede omkring 25.000 rejser mente daværende ejer og direktør Leif L Hansen, at en buspark på omkring 15 busser ville være passende, blandt andet fordi han troede på, at egne luksusbusser var en stor del af bureauets identitet og den kvalitet han ville tilbyde kunderne. Nu mindre end 10 år efter, er busparken halveret, og problemer med kvaliteten som leveres af de indlejede vognmænd og deres personale, dukker af og til op i den interne kommunikation.
Tilsyneladende sælger rejserne fortsat godt hos Viking Nordturist i starten af 90’erne, for udbuddet af rejser er stabilt. Flere hoteller skiftes ud på de populære destinationer for at modernisere rejserne, men der ser desværre ud som om, flere af de nye tiltag svigter.
I staten af 90’erne trækker busrejser ikke længere automatisk så mange kunder som tidligere, og Lars Carstensen kæmper sammen med den øvrige ledelse på, at holde salget oppe, men desværre ser det ud til, at ledelsen i Viking Nordturist tilsyneladende sætter sig mellem flere stole, i et forsøg på at tækkes så mange forskellige kundegrupper som muligt.
Ganske langsomt ser det ud til, at tingene begynder at falde fra hinanden.
I april 1992 skriver Lars C, at bureauet er under pres fra de mange nye spillere på markedet, og at en påtænkt udskiftning af en bus (bus 3) må afvente bedre tider. Nye tiltag diskuteres givetvis i ledelsen for allerede i august samme år indgår man et samarbejde om et rigtigt ski-program med Panorama Rejser og Papuga.

Et af de andre nye tiltag er non-stopbusser til og fra Costa Brava, og tilsyneladende bliver det en blandet fornøjelse for Viking Nordturist. Selvom antallet af klager generelt falder i 1992 stiger antallet af klager på netop denne rejse. Noget kunne tyde på, at netop den type rejser appellerer til et helt andet publikum end kerneforretningen, og at man måske skulle have overladt den type rejser til Tjæreborg og Spies.
1992 bliver et blandet år for busrejserne i særdeleshed. I august trækker mørke skyer sammen om rejsebranchen og ifølge den daværende formand for busdivisionen hos Danmarks Rejsebureau Forening V. Å. Wichmann (dir. Øster Lindet Rejser), mister busdivisonen mellem 15 og 20 % af dens kunder.
Hos Viking Nordturist mærker man også denne afmatning, men i stedet for at koncentrere sig om kerneforretningen og skære den til så den passer til markedet, vælger Lars Carstensen at ekspandere. Selvom salget tilsyneladende er godt uden at være prangende, spores der en del uro i produktionen og mellem bureauet og dets leverandører.
Mange aflysninger, især i forårs- og den tidlige sommersæson giver samarbejdsproblemer med hotellerne, og ofte må Viking Nordturists gæster finde sig i, at blive indlogeret på andre hoteller end de i kataloget nævnte. Udstationering bliver pludseligt synonymet med Viking Nordturists rejser, mens gæsterne oplever at bureauer som 65-rejser overtager ’deres’ hotelværelser.
En del ad-hoc justeringer må hele tiden foretages i valget af hoteller og frokoststeder, og her begynder ledelsen måske at miste grebet om den produktion og ikke mindst den vare de sælger til gæsterne.
1992 ender med et beskedent overskud, ene og alene pga. fraslag af bus(ser) samt positive indtægter på valutahandel, men som nævnt forsøger man at ekspandere sig ud af krisen. I 1993 og 1994 arbejder man hele tiden på forbedringer.
En S 215HDH anskaffes mens en enkelt bus sættes til salg (bus 5) og en påtænkt udskiftning af en bus sættes i bero (bus 12). Den istandsættes og beholdes. Samarbejdet med Rønnede Turistfart udvides, så Rønnede fremover skal køre den ene af to rotationer til Costa Brava.
I administrationen som bare et år tidligere fik lønforhøjelse, afskediger man i juni 1993 tre ansatte, og en række økonomiske opstramninger foretages samtidigt med, at de ansatte opfordres til at passe på pengene og udnytte de gratis muligheder som hoteller og pausesteder tilbyder.
På salgssiden er der også nye tiltag. Panorama Holidays opkøbes idet man via agenter i Jylland (Friis i Århus og Papuga i Fredericia) håber at kunne øge salget.
I april 1995 flytter Viking Nordturist pludseligt til Åboulevarden 29, hvor Bikuben har nedlagt en filial. Angiveligt er det på grund af pladsmangel i Vester Farimagsgade, at man flytter, men sandheden skal nok findes i pengekassen. Tidligere har man fået forhandlet sig frem til en nedsat husleje i Vester Farimagsgade, og da denne øvelse sikkert ikke har kunnet gentages, har man kigget sig om efter et andet lejemål. Det gamle lejemål på H C Ørstedsvej var i mellemtiden blevet til græsk restaurant (og er det endnu), så næstbedste valg, har været lokalerne på Åboulevarden.
Samtidigt med flytningen indgår Lars Carstensen endnu et salgssamarbejde. Denne gang er det med Larsen Rejser, som købmanden Lars Larsen (Jysk – Jysk Sengetøjslager) havde stiftet i 1990. Med denne aftale opfyldes et næsten 1 år gammelt ønske hos Lars Carstensen/Viking Nordturist om at sælge disse rejser, om dermed få lidt agentprovision i pengekassen. Et internt notat viser tilsyneladende at Viking Nordturist allerede i 1994 indgik et kørselssamarbejde med Larsen Rejser på destinationen Costa Brava, så noget tyder på, at Viking Nordturist i sammen med Rønnede Turist også har bragt Lars Larsens gæster til og fra hotellerne på Costa Brava.
Lars Larsen sælger senere Larsen Rejser til Kuoni (nuv. Apollo Rejser) efter at have tabt i omegnen af 200 Mio. kroner på sit rejseeventyr. Salget sker i 1998, og kun 3 år senere afhænder Lars Larsen sine aktiviteter inden for kroferie, golfrejser og GT Feriepark, som han køber fra GT Link A/S
Selvom Lars Carstensen hos Viking Nordturist hele tiden sætter nye varer på hylderne hos Viking Nordturist, tyder noget på, at den manglende fokus på kerneforretningen og dets kunder, kommer til at koste bureauet livet.
De forskellige kataloger som udsendes i starten af 90’erne viser den skiftende trend og de mange forsøg, og især det trofaste publikum mister langsomt tilknytningen og følingen med bureauet. Bureauet bliver over tid, ’bare’ et af mange.
Umiddelbart skulle man tro, at de mange tiltag ville være attraktive for en bredere kundekreds, men desværre ser det ud til, at ledelsen i Viking Nordturist glemmer at pleje kerneforretningen - kvalitets busrejser til kernekunder.
Men hvem var egentlig kernekunderne ?  

Hos konkurrenten Amager Rejser var der ingen tvivl om, at kernekunderne hovedsageligt kom fra Amager Bladets læserkreds. Dels fordi Amager Rejser oprindeligt blev grundlagt for at tilbyde rejser til bladets læsere, men også fordi 'Amarkanere' er meget patriotiske. Amager var dengang, og er fortsat 'en by i byen' København, og hvad der kan købes på Amager skal man ikke tage over broerne for at købe.

Hos Viking Nordturist var den geografiske afgrænsning lidt mere flydende, men der er ingen tvivl om, at kernekunderne hovedsageligt  kom fra bro-kvartererne i København. Dertil skulle lægges en del kunder fra Vestegnen (vest og syd for København) og det var i grunden ikke så underligt, for mange af beboerne i disse områder, kom dengang netop fra det centrale København og især fra brokvartererne. 
De nye kommuner uden for København, havde netop i 70'erne og 80'erne, gjort det muligt for en del funktionærerne og arbejderstanden i København, at flytte til nye og attraktive boliger uden for byen og dermed flyttede en del af kundegrundlaget også væk fra brokvartererne.
Denne kernegruppe glemte ledelsen i Viking Nordturist måske at pleje efter overtagelsen i 1986, og sammen med store ambitioner strittende i forskellige retninger, diverse mindre økonomiske kriser, forsvandt de faste kunder gradvist.

Men ikke kun hos Viking Nordturist udkæmpes kampene mod det vigende salg.
Hos Thinggaard Rejser kæmper fortsat med at få ordentligt fodfæste i København, og selvom busparken hos Viking Nordturist udtyndes løbende, og såvel medarbejdere som busser får nye tilhørsforhold og dermed frigiver bundet kapital til driften af Viking Nordturist, bliver det sværere og sværere.
Med frasalget af busser, stigende problemer med hotel indkvarteringerne, har man brudt radikalt med bureauets næsten 60-årige traditioner om, at egne luksusbusser og faste gode hoteller er en del af varemærket og salgsargumentet over for kunderne.

Alex Jensen, Rønnede Turistfart bliver en af de entreprenører som overtager busser i Viking Nordturists farver, og efter en tid er luksus busparken fortid.
Alex Jensen, Rønnede Turistfart går iøvrigt konkurs i marts 2005, efter en episode med det tyske færdselspoliti som konfiskerede en af af hans busser i Berlin pga en række fejl og mangler. Bussen blev tilbageholdt  i april året før, inden den skulle tilbage til København på ruten København-Berlin, hvor Rønnede Turistfart var entreprenør for Säfflebussen.

Kunderne forsvandt på grund af den dårlige omtale i dagspressen, og især et sammenstød mellem Alex Jensen og journalister fra TV Danmark, var som ekstra benzin på bålet.
MF'er Jytte Wittrock (S) slog samtidigt til lyd for, at kursen over for turistvognmændene skulle skærpes.
(kilde: dr.dk Regionalen), og al denne dårlige omtale kostede til sidst Rønnede turistfart livet (kilde: Ritzau).
 
Konkursen

1995 bliver Viking Nordturists sidste, for selv om ambitionerne er store, er det slut – Direktør og eneejer Lars Carstensen erklærer Viking Nordturist konkurs. En epoke i dansk rejsehistorie er afsluttet.
Bureauets adresse på Åboulevarden 29 ser ud til at blive bureauets sidste, da håndklædet kastes i ringen. Men redningen synes lige for. En af de store vognmænd øst for storebælt, Ørslev Turisttrafik som også driver Sunny Tours køber konkursboet.

Sunny Tours driver forretningen videre fra adressen på Pile Alle, hvor Sunny Tours har til huse, men kæmper med stigende underskud på salget af især campingferie i Sydeuropa og flyrejser til Middelhavs området.

Videreførslen af Viking Nordturist bliver aldrig den store succes for Ørslev Turisttrafik og Sunny Tours, selvom de traditionelle busrejser umiddebart var et fornuftigt supplement til campingferien ved Middelhavet, og ikke mindst som fast beskæftigelse til Ørslevs mange luksusbusser og deres besætning.


Men en række forhold, som ikke helt er klarlagt, betyder at også Sunny Tours må kaste håndklædet i ringen. Sommeren 1998 bliver derfor bureauets sidste og den 4. August 1998 går bureauet konkurs og bliver hermed det 8. rejsekrak dette år.De økonomiske transaktioner mellem Ørslev Turisttrafik på den ene side og Sunny Tours på den anden forsøges efterfølgende klarlagt og en del suspekte transaktioner antydes i den følgende periode jævnligt i dagbladene, men uden at denne konkurs tilsyneladende vækker den store interesse uden for rejsekredse på trods af, at mere end 2000 gæster efterlades på destinationerne i Rejsegarantifondens hænder og at omkring 3000 gæster pludseligt står uden den forventede rejse.

I september samme år skriver Politiken dog følgende om Sunny krakket

" Som sagen fremstår nu, ser det ud til at Sunny Tours' moderselskab, Ørslev Turistfart, tømte alle likvider ud af Sunny Tours i efteråret 1997" og man antyder i artiklen, at især et salg af værdierne i Sunny Tours (en række udlejningstelte på sydens destinationer) blev solgt af moderselskabet (ØT) til Sunny Tours, med henblik på at overføre de sidste likvider fra Sunny Tours til Ørslev Turisttrafik.

Rejsegarantifonden måtte endnu engang til lommerne og konkursen kostede fonden i omegnen af 3. mill kroner.

Derudover måtte en række vognmænd se i vejviseren efter deres tilgodehavender, og især en enklet vognmand tabte omkring 3/4 million kroner på konkursen.
Hvem denne vognmand var fremgår ikke i pressen, men da bl.a. Rønnede Turistfart var en stor samarbejdspartner gennem mange år, kan det tænkes at netop denne virksomhed kom i klemme ved konkursen.
  
Ved krakket i 1995, hvor Sunny Tours overtog boet efter Viking Nordturist kostede konkursen Rejsegarantifonden 1,47 mio kroner, og nu kun 3 år senere, må fonden punge ud med et ukendt beløb for Sunny Konkursen. 

Sidst men ikke mindst, finder man denne ret overraskende artikel om Ørslev Turisttrafik i Politiken:


 Turen er slut, men læs også efterskriften nedenfor. Du kan også gå videre til:

 Historier fra bureauet

  Amanda Rejser

  Amager Rejser

  Rejsekongen

Hjælp ! Hjælp ! Om   

 


Efterskrift

Bureauet Viking Nordturist forsvinder således fra markedet i 1998, og genoplives ikke, mens Sunny Tours genopstår i selskabet Sunny Tours af 1998 A/S men også dette bureau forliser senere. Amager Rejser forsvinder også fra markedet, vistnok i forbindelse med at Thinggaard Rejser -Aalborg forsvinder. Thinggaard Rejser genoplives flere gange, bla andet sammen med Øster Lindet Rejser i Rødding, men også her går begge firmaer konkurs, senest i 2008. 

'Brandet' - Firmanavnet Thinggaard Rejser, kan dog fortsat findes på nettet, idet de fra en adresse på Amager Strandvej 112, sælger skirejser online eller pr. telefon. Bureauet er tilsyneladende ejet af TigerRejser i Tilst, et bureau som har eksisteret siden midten af 70'erne, med busrejser til nær og fjern fra deres oprindelse hovedkvarter i Middefart. Hjemmesiden oplyser desuden, at TigerRejser er en del af koncernen 'Centrum Turist og De Graa Busser'. 

Således er TigerRejser, Nilles, Riis Rejser samt Gislev Rejser de eneste overlevende fra busrejsernes storhedstid, og især Riis rejser
med base i Løgstør kæmper en brav kamp, for at sælge busrejser til købestærke Sjællændere ud over de mange rejser som det jyske publikum aftager.
I forsøget herpå opkøbte Riis brødrene Dania Rejser, Lyngby i 2006, med henblik på at få bedre fodfæste og flere Københavnske kunder. Dermed blev det Sjællandske busrejse marked delt mellem Riis rejser på den ene side, og Klingenberg Rejser fra Slagelse på den anden side.
Det skal  dog lige nævnes, at det lille Københavnske bureau Skanrejser, har fundet sig en busrejse niche med billige og gode busrejser til hoteller i Stettin og Berlin på faste ugedage fra både Sjælland og Jylland-Fyen. 
Forside   |  Viking Nordturist - før krigen   |  Viking Nordturist   |  Sønderjyden   |  Amanda Rejser   |  Amager Rejser   |  Rejsekongen   |  Andre historier   |  Setra historiebog   |  Billedgalleri   |  Hjælp ! Om ! Tak !