I årene efter 1. verdenskrig og måske især i tyverne, dukker der flere og flere lokalaviser op primært i København, men sikkert også i de større provinsbyer. Frederiksberg Avis udgives første gang i 1925, Østerbro Avis kommer i 1929, men på Amager havde man haft muligheden for at læse Amager Bladet siden 1874.

Disse avisers målgruppe var lokalområdets beboere (læsere), dets forretninger og virksomheder, idet beboerne dengang var betydeligt mindre mobile end i dag, og dermed også langt mere trofaste kunder hos de lokale virksomheder. Kun de landsdækkende dagblade bragte annoncer for de store magasiner og forretningerne i andre dele af byen, mens de lokale aviser, sikrede samhandelen mellem de lokale og deres forretninger.
På Amager var man langt mere lokalpatriotiske end i andre områder af København. Turen over broerne til butikker i centrum af København eller på Vesterbro var nærmest utænkelig og besværlig, så alt blev handlet lokalt på Amager. Denne lokalpatriotisme kan faktisk stadig mærkes på Amager.
Tyvernes og tredivernes udlængsel og den stigende lyst til at se hele Europa bragte en ny forretningsmulighed for dagens lys hos lokalaviserne, og begrebet ’læserrejser’ blev opfundet. Aviserne kunne sammen med de lokale Rejsebureauer tilbyde tog- eller busrejser til de spændende rejsemål, og med lokalavisernes mulighed for at annoncere rejserne til salg, for senere at trykke rejseberetningerne, gav hidtil usete marketings- og salgsmuligheder.
Hos Amager Bladet havde Redaktør Gunnar Haastrup Vig en god næse forretninger, så allerede i 1933 stifter bladet Amager Rejser, og dækker dermed et tilsyneladende udækket behov for rejsebureauvirksomhed på Amager. Først og fremmest er tanken, at tilbyde ture og korte rejser til bladets læsere.
I starten og under hele 2. verdenskrig, omfatter læserrejserne således kun mindre skovture samt ture til seværdigheder og kroer ude på Sjælland, men efter krigen dukker ture til Norge op på programmet. Senere udvides antallet af læserrejser langsomt, indtil man midt i halvtresserne tager hul på læserrejser til kendte og populære steder i Tyskland.
Kun 10 år senere, har Amager Rejser fået vind i sejlene, og sammen med det generelle opsving for busrejser i tresserne, stiger behovet for egne busser. Indtil videre havde man lejet busser hos vognmænd andre steder i København, og firmaer som SønderJyden og Viking Nordturist, leverede i flere år kørsel til bureauets rejser. I 1967 er behovet så stort, at man opkøber Københavns Bus Kompagni – KBK. Hvem der var den tidligere ejer er ukendt, men fra dette tidspunkt, kan en del af bureauets behov dækkes af egne busser.
Hos Amager Bladet som nu nærmer sig sin 100 års fødselsdag, begynder man, at få tilnærmelser fra en aldrende dame på lidt mere end 200 år. Det er nemlig Berlingske Tidende, eller rettere Det Berlingske Officin, som retter interessen mod den populære ugeavis på Amager, og i 1970 opkøber man avisen.

Berlingske er imidlertid ikke interesserede i at drive rejsebureau, så det udskilles i et separat aktieselskab med chefredaktør Gunnar Haastrup Vig som ejer og direktør. Fra bladet tager Gunner Haastrup Vig også sin ganske unge hustru sekretær Birgith Jansen, som Gunnar senere udnævner til direktør hos Amager Rejser i 1973. Gunnar selv, er dog ikke meget for titler, så han fortsætter, på trods af sit ejerskab, som ’rejsekonsulent’ i bureauet.
Under ægteparrets ledelse har Amager Rejser stor fremgang de følgende år, og rejseprogrammet udvides løbende, og for at dække behovet for bus sæder, opkøbes Vognmand Bentsens Turistbus i 1975 samt Amager Turist Trafik i 1976.

Hos Amager rejser har man, på næsten samme måde som hos konkurrenten Viking Nordturist, sans for kvalitets
turistbusser, så også her kommer Setra busserne på programmet. Flere modeller anskaffes og blandt disse en S110 som Busbladet (Turistvognmændenes Landsorganisation) i 1973 stolt viser frem på forsiden af august nummeret samme år, og få år senere kam man i en reklame fra Ringsted Karrosserifabrik, som dengang importerede Setra busserne til DK, se en annonce med en stor S150 malet i KBK’s ’farver’.

Denne bus, som i øvrigt havde omkring 6o pladser, var meget populær hos Amager Rejser, og var ofte med på billeder i bureauets reklamer samt på forsiden af rejseprogrammerne. Denne bus var, på grund af dens store kapacitet, især anvendelig på de lidt kortere rejser, hvorfor man ofte kunne se den på vej til og fra Harzen, som i halvfjerdserne var et meget stort rejsemål for de danske bus bureauer. Nemt tilgængeligt fra motorvejen Hamburg – Hannover og med stop på færgen til Tyskland samt eftermiddagskaffe undervejs, kunne hotellerne nemlig nås med få korte kørselsstrækninger.

Hos Amager Rejser var man således i en lang periode fast kunde hos Ponyhotel Zur Linde, Riefensbeek Osterode, idet man her kunne tilbyde et hotel med venligt og imødekommende personale, smukke omgivelser og samtidigt have et godt udgangspunkt for udflugter til hele den vestlige del af Harzen.


Hos Amager Rejser begyndte alderen at presse Gunnar Haastrup Vig. Han var født i 1904, og efter en hjerneblødning fortsatte Birgith sit arbejde i bureauet, men nu det var tid til at se sig om efter nye ejere. I sin søgen, var det vigtigt for ægteparret at finde en køber, som ville drive bureauet videre i samme ånd, som de selv havde drevet det i mange år. Valget faldt på Poul-Erik og Birdie Thinggaard, som ejede Thinggaard Rejser i Ålborg, et bureau som havde stor succes i det midt- og nordjyske, og blev drevet som en kernesund familievirksomhed.  
Hos Thinggaard Rejser var man samtidigt på udkig efter nye forretningsmuligheder, og med Viking Nordturist som den mest markante og største udbyder på et marked hvor det var svært at få en andel, så man nu en mulighed for, at sikre sig en god bid at de københavnske kunder, uden at skulle starte helt fra bunden. Samtidigt havde man den fordel, at Amager Rejser allerede havde en stor og fast kundekreds samt stabile lokale samarbejdspartnere.

Thinggaard Rejser overtager rejsebureaudelen af Amager Rejser pr. 1. Januar 1979, mens 7 busser fra København Bus Kompagni overtages af Lyngby Turistfart. Poul-Erik Thinggaard ansætter Flemming Zeltner som administrerende direktør i Amager rejser fra overtagelsesdagen. Han headhuntes hos flyrejse udbyderen Unisol, som på daværende tidspunkt har til huse på Rådhuspladsen i København.

Ægteparret Haastrup Vig fortsætter angiveligt som rejsekonsulenter i en periode, men hvor meget de reelt deltager i bureauets arbejde vides ikke, og det må derfor antages, de kun bliver i bureauet en kort tid, for at hjælpe den nye direktør i gang. Gunnar fortsætter sit virke i Rejsebureauankenævnet, men lægger mest vægt på, at få en lykkelig tid som pensionist sammen med fru Birgith. Desværre varer denne lykkelige pensionist tilværelse kun kort, idet Birgith dør pludseligt få år efter salget af Amager Rejser kun 44 år gammel.
For en del af pengene fra salget af Amager Rejser, stifter Gunnar og Birgith en fond, med det formål at støtte kulturelle aktiviteter på Amager, og denne fond har siden støttet aktivt til både store og små arrangementer i lokalområdet, og viderefører dermed den ånd, som Gunnar stod for både som chefredaktør på Amager Bladet, men også som aktiv virksomhedsleder på Amager. Både han og fru Birtgith blev kendte ansigter i de lokale foreninger, og især Amager Rotary samt Danmarks Naturfredningsforening havde stor gavn af deres virke. Gunnar dør 83 år gammel i juli 1987, efter kort tids sygdom.
Med købet af Amager Rejser får Thinggaard tilsyneladende en mulighed for at etablere sig på det københavnske rejsemarked, men tiderne er svære.
Et vigende salg i starten af firserne presser flere af de københavnske bureauer økonomisk, og Amager Rejser bliver ingen undtagelse, og Thinggaard må også konstatere, at det er svært for ’en nordjyde’ at blive opfattet som ’Amarkaner’.

Thinggaard Rejser er på det tidspunkt en stor spiller på markedet i Jylland, og kæmper hvert år med københavnske Viking Nordturist om titlen som ’Danmarks største udbyder af busrejser’, og tæller man Amager Rejserne med, ser det ud til at nordjyderne kommer et hestehoved foran.
I Ålborg er Thinggaard et velkendt navn og brand, og når man er stolt af sit navn og sin herkomst, vil man gerne anvende sit navn, sit brand på alle de produkter man sælger, og Amager Rejser bliver ingen undtagelse. Man begynder nemlig at navngive bureauet Thinggaard – Amager Rejser, og reducerer brugen af navnet ’Amager Rejser’ over tid. Amager Rejser bliver et ’bi-navn’ til Thinggaards udbud af rejser fra København.

Som nævnt tidligere, er ’Amarkanere’ meget lokalpatriotiske, og med et salg til nordjyske Thinggaard klipper man tilsyneladende navlestrengen til de lokale og faste kunder, efterhånden som man forsøger at integrere bureauet i Thinggaards hverdag. Samtidigt forlades lokalerne på Øresundsvej til fordel for lokaler på Amagerbrogade 15 ganske tæt på Christianshavn, og senere får bureauet også adresse i Sølvgade midt i København.
Nedtoningen af navnet Amager Rejser fjerner således kundernes opfattelse af bureauet som lokalt, og med indsættelse af en direktør, hentet fra et landsdækkende rejsebureau, mistes også den fokus på lokalområdet, som man havde oparbejdet. Haastrup Vigs ønske var klart, at bureauet skulle have været drevet videre efter de værdier, som kun en familiedrevet virksomhed indeholder, og som de håbede, at Poul-Erik og Birdie Thinggaard kunne videreføre. I stedet skiftede bureauet ham, og blev med navne- og ledelsesskiftet langsomt ’bare’ et af mange rejsebureauer, og når det så netop sker i en periode hvor hele busrejsemarkedet er under pres, får man en svær tid. Man skal jo netop huske på, at ægteparret Haastrup Vig, udover deres aktiviteter med Amager Rejser,  var kendte og aktive i de lokale virksomheds- og foreningskredse gennem mange år, en arv som en ny og udefrakommende direktør i et jysk bureau, slet ikke ville kunne løfte.
Thinggaard Rejser får aldrig rigtigt held med at drive bureauet videre i København og lever i flere år en lidt stille tilværelse med salg af bus- og solferier indtil bureauet forsvinder efter at Thinggaard Rejser i 2002 sælges til Øster Lindet Rejser og derefter går konkurs sammen med dette i september 2008.
Angiveligt var denne konkurs også et eksempel på, at kerneforretningen ikke længere blev plejet, men at der i stedet fokuseredes på øvrige aktiviteter. På ’Nordjyske.dk’ kunne man nemlig læse følgende udtalelse fra den tidligere ejer i forbindelse med krakket den 17. september:
 ”Det er synd for de mennesker, der bliver berørt af krakket. Men det er også trist, at ejerne åbenbart ikke kunne forvalte det bedre. Sådan går det, når man får for store drømme, konstaterer Poul Erik Thinggaard med henvisning til de mange flyrejser, Øster Lindet efterhånden havde fået på programmet. - Charterbranchen er en svær branche. Men Thinggaard Rejser selv kørte vist udmærket. Fra sidelinjen ser det ud, som om de øvrige aktiviteter i Øster Lindet gruppen har trukket selskabet med ned” .
2 Amager busser med Ronny Fabricius som chauffør
 
Den venstre er en lille Mercedes bus fra KBK (Københavns Bus Kompagni) som var Amager Rejsers
eget busselskab, mens den højre som holder for Ponyhotel Zur Linde, Riefensbeek Osterode, er en Setra
S150 med 60 pladser + chauffør og rejseleder.

Modelnummeret S150 angiver at der kunne være 15 sæderækker a 4 pladser, og det var formentlig den konfiguration KBK havde anskaffet.
Bussen ses også ovenfor i reklamen for Ringsted Karosserifabrik som i en periode importerede Setra Busserne til Danmark. En importaftale som direktør Leif L Hansen, Viking Nordturist og/eller dennes far vist stod bag.
Personale liste for København Bus Kompagni / Amager Rejser marts 1976

1: Setra 120 kom fra Alfred Bentzen skraldemand i kastrup, chaufføren blev Hoter Kier
2: Setra  80 .......................................................................".................Bjørn Hansen
3: Serta 110 ( efter salget til Lyngby blev den bus 20)..............."................Ib Spangholm
4: Setra 150 ( også med til lyngby).............................."................Ronny Fabricius
5: Setra  80 ......................................................................."............... Preben Larsen
6: Fiat   329 .(Kom også til Lyngby)..............................."...............FredeSophusMajholdt 
8:Setra  110 ......................................................................."..................John Bentzen
9 :Setra110 ( kom fra AmagerTurist)........................................."..................Sten Cortzen
10 :10     ( AmagerTurist).......................................................................JørgenHelgesen 
11 :11    ( AmagerTurist.................fornavnet er glemt .................................Birmann 
Forside   |  Viking Nordturist - før krigen   |  Viking Nordturist   |  Sønderjyden   |  Amanda Rejser   |  Amager Rejser   |  Rejsekongen   |  Andre historier   |  Setra historiebog   |  Billedgalleri   |  Hjælp ! Om ! Tak !